’11 รัฐมนตรี’ ฉลุยศึกซักฟอกหนสุดท้าย ‘บิ๊กป้อม’ เห็นผลโหวตสูงสุด ‘จุรินท…

’11 รัฐมนตรี’ ฉลุยศึกซักฟอกหนสุดท้าย ‘บิ๊กป้อม’ เห็นผลโหวตสูงสุด แซงหน้าประยุทธ์ ด้าน ‘จุรินทร์’ หัวหน้าพรรคปชป. รับประทานบ๊วย 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 ก.ค. ที่สภานิติบัญญัติ สำหรับเพื่อการสัมมนาสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายเชื้อเชิญ หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ประธานการสัมมนา เพื่อพิเคราะห์ลงความเห็นในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วๆไปเพื่อโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายคน ปริมาณ 11 คน ข้างหลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายคนมาแล้ว 4 วัน โดยผลที่ตามมา
พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคะแนนวางใจ 256 ต่อ 206 งดเว้นออกเสียง 9 เสียง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีคะแนนวางใจ 241 ต่อ 207 งดเว้นออกเสียง 23

นายสมุดบันทึก ชาญวีรกูล รองนายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนวางใจ 264 ต่อ 205 งดเว้นออกเสียง 3

พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกฯ มีคะแนนไว้เนื้อเชื่อใจ 268 ต่อ 193 งดเว้นออกเสียง 11

พล.อำเภออนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคะแนนวางใจ 245 ต่อ 212 งดเว้นออกเสียง 13

นายอำนาจไทย ติดถูกใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีคะแนนเชื่อใจ 262 ต่อ 205 งดเว้นออกเสียง 5

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคม มีคะแนนไว้ใจ 249 ต่อ 205 งดเว้นออกเสียง 18

นายตาย ไกรโอกาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมรวมทั้งความมั่นคงยั่งยืนของคนเรา มีคะแนนวางใจ 244 ต่อ 209 งดเว้นออกเสียง 17

นายสันติภาพ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีคะแนนไว้เนื้อเชื่อใจ 249 ต่อ 204 งดเว้นออกเสียง 18

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคะแนนเชื่อใจ 246 ต่อ 206 งดเว้นออกเสียง 20

นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีคะแนนเชื่อใจ 243 ต่อ 208 งดเว้นออกเสียง 20

ย้อนอ่านข่าวสารที่เกี่ยว
ส่องการปฏิบัติ ‘11 รัฐมนตรี’ ก่อนซักฟอกเช้าวันนี้ ฝ่ายค้านล็อกเป้าดุ เด็ดหัวนายกรัฐมนตรี สอย 10 นั่งร้าน