โรงพยาบาลโรคมะเร็งชีวีมิตรา ส่งความสบายรับปีเสือ จัดโครงงานตัด-ต่อความสำราญ บริจาคเส้นผมเพื่อคนป่วยโรคมะเร็ง