แพทย์ของขวัญ จนกระทั่ง ไม่เคยปิดเรื่องเอกสารสิทธิ์ ฟ้องล้มเลิกคำบัญชาแล้ว ขออภัยเงื่อนดราม่าเงิน 5 ล้าน