‘เหล้าองุ่น’ นวพรรษ วงค์รุ่งโรจน์ ปลาฉลามชายหนุ่มผู้เอาชนะโรคปอดอักเสบในวัยเด็ก