ห้องอาหารดังฝั่งธน ประกาศ ‘เลิกกิจการ’ ถาวร ลูกค้าพ้อเสียดาย จากไปอีกตำนาน