“ศันสนีย์” พูดยาวสรรเสริญ “บุตรสาวรัตน์” ดำเนินการเสมือนวันหนึ่งมี 48 ชั่วโมง พบอะไรยากๆก็ผ่านได้