‘ลูกสาวรัตน์’ จี๋ ‘บิ๊กตู่’ ควรจะแสดงวุฒิภาวะให้สม ‘หัวหน้า’ ให้เกียรตำบล..


‘ลูกผู้หญิงรัตน์’ จักจี้ ‘บิ๊กตู่’ ควรจะแสดงวุฒิภาวะให้สม ‘หัวหน้า’ ให้เกียรติ ประชาชน ดียิ่งกว่ามาท้า เพื่อผลในด้านที่ดีชาติบ้านเมือง-ลดไม่ตรงกัน
เมื่อเวลา 08.20 น. คุณหญิงลูกผู้หญิงรัตน์ เกยุราจำพวก โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยกล่าวว่า ฟังการให้สัมภาษณ์ของนายกฯที่ท้าราษฎรประมาณว่า “คนใดกันต้องการตัดวงจรตกทอดอำนาจก็แก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก็ตามใจ” ด้วยความรู้สึกกังวลใจยิ่ง
ข่าวสารที่เกี่ยวเนื่อง – ‘บิ๊กตู่’ ท้าทาย ผู้ใดกันต้องการตัดวงจรตกทอดอำนาจ ก็แก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก็ตามใจ
คุณหญิงลูกผู้หญิงรัตน์ พูดว่า นายกฯให้สัมภาษณ์ภายหลังที่สภานิติบัญญัติลงความเห็นไม่เห็นพ้องกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 ภายหลังเห็นด้วยมาแล้วในวาระที่ 1 และก็ที่ 2 เหตุเพราะศาลรัฐธรรมนูญวิเคราะห์ว่าการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย สสร. จำเป็นต้องทำมติมหาชนถามพลเมืองก่อน
แต่ว่าจากการสำรวจปัจจุบันของ “นิด้าโพล” พบว่าประชากรจำนวนร้อยละ 58.49 ยังต้องการจะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
หัวหน้าที่ดีควรจะแสดงให้ประชากรมองเห็นถึงความประสงค์ดีที่ต้องการมองเห็นชาติบ้านเมืองเป็นระบบประชาธิปไตย กำจัดการขัดกันทั้งสิ้นเพื่อความผาสุกของสามัญชน
ไม่ใช่ทำทุกวิธีการ แม้ว่าจะรังแกพลเมือง และก็ชาติ เพียงแค่เพื่อตกทอดอำนาจของตัวเองเพียงแค่นั้น
ฉันมีความคิดว่าท่านนายกควรจะแสดงความรับผิดชอบให้สมกับตำแหน่งนายกฯ ด้วยการ #รีบทำมติมหาชน เพื่อถามความจำเป็นของพสกนิกรว่าอยากได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่า โดยเร็วที่สุด! โดยใช้กิโลเมตร มติมหาชนฉบับปีพุทธศักราช 2552 ที่ยังมีผลบังคับใช้ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องรอคอยฉบับใหม่
รวมถึงพล.อ.ประยุทธ์ควรจะแสดงความมีวุฒิภาวะให้สมกับความเป็น ’ผู้นำประเทศ’ โดยควรจะรู้จักให้เกียรติ #พลเมืองผู้จ่ายภาษีเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนายก ด้วยการพูดจาที่เป็นภาษิต ดีมากกว่ามาท้าทายด้านหลังพสกนิกร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศรวมทั้งลดความไม่ลงรอยกัน ดังมงคลสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ว่า สุภาสิตา จ ยา ถ้อยคำ