ที่แรกในประเทศไทย! จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้าขับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง