ด่วน! แผ่นดินไหว 6.0 ชาวกรุงเทวดาฯ บนอาคารสูง รับทราบแรงสะเทือน โรงแรมรีบย้ายถิ่นเด็กนักเรียนหวาดหวั่นได้รับอันตราย