ดูลมก้อนเมฆรายล้อม ดอกราชินีเสือโคร่ง กำลังบานแปลงแรกที่ภูเขาลมโล จังหวัดพิษณุโลก