ชาวจังหวัดภูเก็ต เฮ เพิ่มเวลาขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม ส่งผลแล้ววันนี้