“จิรดงษ์” สงสัย แม่ทัพหนุมานหายไปไหน ไม่ช่วย “พระรามประยุทธ์” เชื่อ ชิงยุบสภาแน่